Vrije raadpleging

 • Elke dag is er mogelijkheid om op vrije raadpleging te komen.
 • U komt naar de praktijk, u meldt zich aan en u wacht uw beurt af. U wordt behandeld volgens de volgorde waarin u binnenkomt.

Raadpleging na afspraak

 • Een afspraak maken gebeurt bij voorkeur via de website.
 • Indien dit niet mogelijk is kan u telefonisch contact opnemen met het secretariaat via het praktijknummer.
 • Indien u met meerdere personen op afspraak komt, gelieve meerdere afspraken vast te leggen.
 • Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve tijdig te verwittigen.
 • Indien u een afspraak vastlegt voor een uitgebreid onderzoek (cardiogram, gynaecologisch onderzoek, …) of een uitgebreid gesprek, gelieve meerdere afspraken vast te leggen.

Huisbezoeken

 • Gelieve uw huisbezoek aan te vragen voor 11u, anders is het mogelijk dat het diezelfde dag niet meer kan afgelegd worden.
 • Vergeet echter niet dat u steeds sneller en beter geholpen bent wanneer u naar de praktijk komt.

Enkele nuttige richtlijnen

 • Invullen van formulieren:
  Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom kan dit uitsluitend tijdens een raadpleging gebeuren.  Alleen op deze manier beschikken we over de nodige tijd om de papieren correct in te vullen en blijft uw medisch dossier actueel.
 • Resultaten van onderzoeken:
  Voor resultaten of niet dringende problemen kan u ten allen tijde mailen naar doktervandenbergh@gmail.com.
  Indien u de dokter hierover toch liever spreekt, kan u bellen tijdens het beluurtje, elke dag tussen 12u en 13u.
 • Voorschriften:
  U zal tijdens uw consultatie steeds voldoende voorschriften meekrijgen om de periode te overbruggen tot de volgende afgesproken controle.
 • Attesten:
  Het heeft geen zin de dokter attesten te vragen die niet stroken met de werkelijkheid. Deze zullen u steeds geweigerd worden.
 • Telefonische contacten:
  De dokter zal ten allen tijde de telefonische contacten proberen te reduceren tot een minimum. Elke patiënt heeft recht op voldoende tijd tijdens zijn consultatie of huisbezoek en deze kan niet gegarandeerd worden indien deze steeds onderbroken wordt door telefoongesprekken.
  Vraag enkel om u door te schakelen bij dringende gevallen of probeer tijdens het beluurtje contact op te nemen of uw vraag via mail te richten.